Комітет Підприємців Львівщини

Звернення Комітету підприємців Львівщини до народних депутатів України щодо внесення змін до будівельного законодавства

12 липня 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №4733-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».
Хочемо заявити, що запропоновані зміни у сфері будівництва, які передбачаються законопроектом  №4733-1 (щодо  удосконалення містобудівної діяльності) а також «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з удосконалення містобудівної діяльності (щодо планування територій)» № 5126 несуть за собою ряд корупційних загроз та обмежень для бізнесу.
 
Внесення таких змін до законодавства призведе до таких негативних наслідків,  як розбалансування існуючого законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, появи колізій правових норм, звуження повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю, переданих органами місцевого самоврядування від Державної архітектурно-будівельної інспекції України на місця, та повернення їх знову до ДАБІ України (щодо значної частини об’єктів будівництва), а також ускладнення для суб’єктів містобудування, що здійснюють будівництво таких об’єктів, існуючого порядку провадження містобудівної діяльності (отримання дозвільної та іншої документації на будівництво об’єктів).
 
Ось тільки деякі з прикладів, які вказують на небезпеку таких законодавчих змін:
 
-     зменшуються штрафи за будівництво без дозволів у 2,5 рази;
 
- скасовується відповідальність посадових осіб органів державного архітектурного-будівельного контролю;
 
- категорії складності замінюються класами наслідків без встановлення законодавчих рамок для визначення критеріїв класів наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва.
 
Це не тільки суперечать процесу децентралізаційних змін в Україні, але і суттєво обмежать органи місцевого самоврядування приймати важливі рішення для громади на місцях.
 
Просимо звернути увагу на конкретні пункти щодо колізій закону.
 
ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: №4733-1.
 
1) Відповідно до ст.32 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" в запропонованій редакції, клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва визначається згідно з вимогами державних будівельних норм та стандартів.
 
2. Усі об'єкти будівництва поділяються за таким класами наслідків (відповідальності):
 
СС1 – незначні наслідки;
СС2 – середні наслідки;
СС3 – значні наслідки.
 
3. Віднесення об'єкта будівництва до того чи іншого класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією і замовником будівництва. 
 
Наразі, чинним ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА» врегульовано питання визначення категорії складності об’єкта будівництва на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва, однак у зв’язку з внесенням змін та скасування поділу об’єктів на категорії складності, вказаний стандарт може бути скасовано та розроблено новий. Тут важливо зазначити, що у запропонованій редакції ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не встановлено критеріїв визначення класів наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва, «згідно з вимогами державних будівельних норм та стандартів» та не деталізовано запропоновані в частині 2 цієї статті класи наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва. Вищевказане дозволить в майбутньому провести розроблення та затвердження нової процедури визначення класу наслідків (відповідальності) будівництва в довільній формі (оскільки законодавчих рамок не встановлено). Є пряма загроза збільшення повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України  та зменшення повноважень місцевих інспекцій.
 
2) Проектом закону №4733-1 не врегульовано питання здійснення будівництва за чергами будівництва. Вважаємо за необхідне доповнити ст.ст. 31 та 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розширивши їх дію не лише на об’єкт будівництва в цілому, а й на черги будівництва та пускові комплекси.
Відтак, вважаємо за необхідне запропоновати такі зміни:
Запропоновану редакцію ч.1 ст.32 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" слід викласти в наступній редакції:
«Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва в цілому, або черги будівництва, а також пускового комплексу, визначається згідно з вимогами державних будівельних норм та стандартів»
Частину 1 ст.31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" викласти в наступній редакції:
«Проектна документація на будівництво об’єктів в цілому, або черг будівництва, а також пускових комплексів, розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником».
 
Вищенаведене збереже можливість розробляти проектну документацію на будівництво об’єктів в цілому, або черг будівництва, а також пускових комплексів, що обов’язково підлягатиме врахуванню в разі визначення класу наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва.
 
3) Прийняття такого закону зумовить зниження мотивації дотримання законних дій забудовниками, оскільки цим законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», зменшуються штрафні санкції за одне і теж діяння. Наприклад: за виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об'єктах IV категорії складності чинним законодавством передбачено штраф  у розмірі трьохсот сімдесяти мінімальних заробітних плат (536 500 грн.), а законопроектом за теж саме діяння передбачено штраф у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних плат (130 500 грн.). Відповідно, за виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об'єктах V категорії складності  штраф  зменшується з 1 305 000 грн. до 536 500 грн.
 
4) Також з проекту закону видалено пункти щодо відповідальності посадових осіб органів державного архітектурно будівельного контролю.
 
ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: № 5126
 
1) Відповідно до абз.11 ч.1 ст.1 Закону України "Про архітектурну діяльність" в чинній редакції, що замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.
 
В п.10 ч.1 ст.1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" в запропонованій редакції, замовник у будівництві (далі – замовник) – фізична або юридична особа, яка самостійно або на договірній основі здійснює діяльність щодо забезпечення процесу проектування, будівництва, прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва та будов (комплексів будівництва), реєстрацію нерухомого майна.
 
Чинним законодавством передбачене, що замовник має право здійснювати будівельні роботи лише на земельній ділянці, яка належить йому на праві власності, оренди або суперфіцію. Запропоновані зміни дозволять забудовувати фактично чужу земельну ділянку без врахування норм земельного законодавства.
 
2) Відповідно до абз.5 ч.1 ст.4 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" в чинній редакції, об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.1 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" в чинній редакції, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.
 
Відповідно до п.2, 18 ч.1 ст.1 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" в запропонованій редакції, будови (комплекси будівництва) – сукупність будинків, будівель та споруд будь-якого призначення, об’єктів будівництва, зведення та реконструкція яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією.
 
Містобудівні умови та обмеження – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування об’єктів будівництва та комплексів щодо функціонального призначення, висотності та щільності забудови, відступів будинків і споруд від червоних ліній та ліній регулювання забудови, меж земельної ділянки.
Об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;
 
Запропоноване внесення поняття «будова» суперечить іншим поняттям та нормам проекту закону, оскільки будова не є об’єктом будівництва, а сукупністю таких об’єктів, проте деякі наслідки передбачено як для об’єкта будівництва – зокрема, будівництво повинно вестися за одним проектом а також на підставі одних містобудівних умов.
 
ГО Комітет підприємців Львівщини